1622 - 1622

1622

Dokkum kent een lange geschiedenis als strategische vestingstad in Noordoost-Friesland, waarin het Dokkumer blokhuis een centrale rol speelde. Volgens volksoverleveringen zou de legendarische Friese koning Gondebald ‘Dokkumburg’ al in 739 met aarden wallen hebben omringd en gouden munt hebben laten slaan, maar van een versterkte stad was ten tijde van de moord op Bonifatius vrijwel zeker geen sprake. Die legende is afkomstig van een in 1582 ter gelegenheid van de fortificatie van Dokkum geslagen gedenkpenning.

Aan het eind van de middeleeuwen brak een tijd aan van onrust en strijd om de macht in Friesland tussen graven, hertogen, koningen en steden. In de twisten en ruzies tussen de Schieringers en Vetkopers in de jaren 1414 tot 1422 werden Dokkum en Ezumazijl enige malen veroverd en ingenomen. “Ende wonnen ende verbranden sy omme Alteke huijs, op die suider zyde van Dockum,” meldden de bronnen over het omverwerpen van de stins van Alteka Camstra in 1418, waarbij ook de aarden omwalling van de stad werd geslecht. De Schieringers heroverden spoedig daarna Dokkum weer en herstelden de vestingwerken.
Na een verzoening werden de bezetters door de Landdag opgedragen om Dokkum en Ezumazijl te verlaten, zodat men kon overgaan tot de ontmanteling van “Dockum Feste bolverck.” Toen de kapers en ballingen niet vrijwillig vertrokken, werd de stad met behulp van de door de Dokkumer zeerovers geteisterde Hanzesteden Lübeck en Hamburg ingenomen. De nog aanwezige ballingen, huurlingen en kapers werden een kopje kleiner gemaakt, “Ende dat Bolverck om Dokkum ende Esinger zijl worde uitgeroeit ende slecht gemaekckt.” Daardoor zou Dokkum voor lange tijd een ‘open stad’ zijn, hoewel op de zuidkant van de Zijl nog de versterkte stadsstins van olderman Offe Riemersma stond. Dat werd op 21 augustus 1470 bestormd en geplunderd door Schieringer hoofdelingen als wraak voor het verraad van “Offe van Dokkum” en zijn Vetkoperse bondgenoten, die een eenzijdig verbond met Karel de Stoute hadden gesloten.

Lees verder>>

 

Top

Kunnen we je helpen? 0519 223 222

of kom langs in Dokkum - De Zijl 1